Välkommen till

Vi erbjuder säkra lån med direkt handläggning. Ansök så får du ett skuldebrev hemskickat. När du skrivit under det och skickat det till oss så betalar vi ut ditt lån. Är det första gången du ansöker om lån hos oss så skickas skuldebrevet hem till dig med posten annars kommer det både till din email och med posten. Du kan posta, faxa eller maila skuldebrevet till oss.

 • Ingen UC-registrering
 • Återbetalningstiden är 35 dagar
 • Möjlighet att förlänga lånet
 • Du får ett skuldebrev direkt till din email
 • Inga aviavgifter om du betalar i tid
 • Skyndsam och diskret handläggning

Ansök här

Priser
LånebeloppUppläggningsavgift RäntaAtt återbetalaEffektiv räntaÅrsränta
1 000kr250kr100kr1 350kr2187%365%
2 000kr250kr300kr2 550kr1160%287%
3 000kr250kr400kr3 650kr673%226%
4 000kr250kr500kr4 750kr500%196%
Extralånet
I tabellen ser du avgifterna för våra mikrolån. Det sker ingen automatisk utsortering, alla prövas individuellt. Välkommen att ansöka, det kostar inget.
Exempel:
Om du lånar 2000 kronor i 35 dagar så faktureras
du 2550 kronor (2000+550)
Observera:
Det tillkommer inga andra kostnader än de avgifter du ser här, om du betalar tillbaka lånet inom avtalad tid.

Förlängningskostnader

Nedan i tabellen ser du förlängningskostnaderna för att skjuta fram ett låns förfallodag 30 dagar. Observera att förlängningskostnaden är en frivillig kostnad som ger dig ytterligare 30 dagars kredittid och att denna inte påverkar lånebelopp och ursprunglig avgift och ränta som kvarstår på samma nivå efter det att förfallodagen skjutits fram.

 

Exempel
Om du lånar 2000 kronor och vill förlänga låneperioden med 30 dagar så kostar det dig 345 kronor (250+95). Observera att det belopp du sedan ska betala efter 65 dagar (35+30) är fortfarande 2550 kronor.

LånebeloppKostnad för 30 dagars extra kredittidVarav administrativ avgiftVarav räntekostnadEffektiv räntaÅrsränta
1 000kr245kr245kr0kr1338%298%
2 000kr345kr250kr95kr593%210%
3 000kr445kr250kr195kr438%180%
4 000kr495kr250kr245kr314%151%

Villkor
 • Extralånets allmänna villkor vid kreditgivning 2014

   

  ALLMÄNT

  Extralånet erbjuder privatpersoner mindre krediter upp till 4000 kronor under en period om 35 dagar. Extralånet följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer.

  KREDITANSÖKAN

  Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Extralånet gör därefter en ID kontroll och kreditprövning. Om ansökan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:
  - Att du är minst 18 år
  - Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
  - Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år
  Extralånet  förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

  ÅTERBETALNING

  Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

  RÄNTA

  Extralånet tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på www.extralanet.se under fliken “Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

  AVGIFTER

  Extralånet tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, och andra administrativa kostnader ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

 • FÖRLÄNGNING

  Möjlighet till förlängning av krediten med ytterligare 30 dagar mot en ny avgift erbjuds normalt då fakturan skickas ut. Priser och villkor för detta finns att läsa under rubriken Priser.

  DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

  Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Extralånet rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Extralånet har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse samt en förseningsavgift som varierar med lånets storlek. Förseningsavgiften är fn minst 95 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen och inkasso tillkommer en aviavgift om 60 kr  för varje ytterligare avisering .

  INDRIVNING & INKASSO

  Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Extralånet över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

  LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

  Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

 • FÖRTIDSINLÖSEN

  Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från ansökningsdatum och omedelbart återför utbetalade medel, åläggs en administrativ avgift om 300 kr för att täcka de kostnader som uppstått för Extralånet. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

  ÖVERLÅTELSE

  Extralånet äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Extralånet.

  ADRESSÄNDRING

  Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela Extralånet de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kr.

  MEDDELANDE

  Meddelande som Extralånet skickar per brev till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivigt skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändandet. Extralånet kan även avisera via e-post och SMS.

 • BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  Extralånet äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Extralånet  behandlar låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, att fullgöra uppsatta skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Extralånet:s samarbetspartners (exempelvis fakturabolag eller inkassobolag). Extralånet tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) för att skydda låntagarens integritet och personuppgifter. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att Extralånet får behandla låntagarens personuppgifter i enlighet med denna punkt.

  MISSBRUKSREGISTRERING

  Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningarkan Extralånet komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Extralånet polisanmäler alla bedrägeriförsök.

  FORCE MAJEURE

  Extralånet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Extralånet ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Frågor & svar
?
Hur gör man?
!
Läs igenom villkoret och priserna. Om du sedan bestämmer dig för att ta ett lån så fyller du bara i formuläret under menyvalet ANSÖK HÄR och klickar på Skicka ansökan. Du får ett svar att vi mottagit din ansökan. Om du är en återkommande kund hos oss så kommer ett skuldebrev till din e-mail som PDF-fil. Om det är första gången du ansöker om lån hos oss kommer skuldebrevet till din folkbokföringsadress med posten. Skriv under och skicka in det till oss. Du kan skicka in handlingarna med brev, fax eller e-mail. Adresser finns längs ner på webbsidan. Observera att en kreditupplysning kommer att göras då handlingarna kommit in till oss och därför kan din ansökan komma att avslås i efterhand. Om du godkänns som låntagare får du ett e-mail av oss som bekräftar det och ditt lån betalas ut.
?
Hur ansöker man om ett lån hos Extralånet?
!
Svar: Man ansöker direkt via ansökningsformuläret på hemsidan.
?
Vad kostar det att ansöka om ett lån?
!
Det kostar ingenting att ansöka och du förbinder dig inte till något.
?
När kan jag ansöka om ett lån?
!
Du kan ansöka dygnet runt.?
Kan jag bli beviljad ett lån på ett lägre belopp än det jag ansökte om?
!
Ja, det kan hända. Extralånet förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet. Vill endast låna det beloppet du ansökt om så kryssa i detta på skuldebrevet.
?
Hur gammal måste man vara för att bli beviljad ett lån hos Extralånet?
!
Svar: Du måste vara myndig. Dvs. minst 18 år
?
Kan man låna mer än 4000kr?
!
Nej, 4000 är maximalt lånebelopp.
?
Om jag har betalningsanmärkning, kan jag ansöka om lån ändå?
!
Ja, Extralånet har ingen automatisk utsortering. Vi gör en individuell bedömning av varje ärende och en anmärkning behöver inte innebära ett avslag. Har du däremot skulder hos kronofogden som ej är betalda kommer vi inte att godkänna ett lån till dig.
?
Jag uppfyller de kriterier ni anger, men min ansökan går inte igenom. Varför är det så?
!
Vi gör alltid en individuell bedömning baserad på information i kreditupplysningen. Tycker du att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kundtjänst så gör vi en granskning.
?
Hur betalar jag tillbaka lånet?
!
Vi skickar ut en faktura till din folkbokföringsadress inom en vecka efter beviljat lån.
?
När skall jag betala tillbaka och hur mycket skall jag betala?
!
Du har alltid minst 35 dagar på dig att betala tillbaka lånet samt avgiften, exakt förfallodatum finns på fakturan. Inga ytterligare avgifter tillkommer om man betalar inom utsatt tid. Skulle du få svårt att betala tillbaka lånet i tid rekommenderar vi att du förlänger lånet 30 dagar. Avi för detta medföljer fakturan.
?
När jag ansöker om ett nytt lån får jag besked om att jag redan har ett lån trots att jag redan betalat det, varför?
!
När betalningen går via bankgiro dröjer det ca 1-2 bankdagar innan det registrerats i vårt system. Om ditt förra lån hamnat hos inkasso kan det ta längre tid ändå eftersom det först skall klareras hos inkassobolaget.
?
Jag klarar inte att betala tillbaka inom utsatt tid. Vad händer då?
!
Ansök inte om du är osäker på om du kan betala tillbaka. Har inte betalning inkommit i tid sänder vi först en påminnelse och senare lämnas ärendet till inkasso. Detta innebär ytterligare avgifter för dig.
?
Jag har inte någon av de banker ni angett, kan jag inte låna då?
!
Ja, välj bara ”Övriga” som ligger längst ner i listan över banker. Vi gör utbetalning till samtliga svenska banker. I regel har du pengarna på ditt konto senast följande bankdag. Det händer att bankerna tar ut en extra bankdag vid överföring. Vi gör allt för att överföringen ska gå så fort som möjligt.
?
Kan jag ta en bild av skuldebrevet och skicka till er?
!
Ja, det går bra, bara all text och namnteckningen syns tydligt.
?
När betalas lånet ut?
!
Under kontorstid (9:00-17:00) direkt då vi fått in skuldebrevet.

Kundinformation om klagomålshantering

Canoxa Capital har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Canoxa Capital inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Canoxa Capital:s motivering till detta.

 

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget kan du vända dig till Canoxa:s klagomålsansvarige på:

Canoxa Capital
Klagomålsansvarig
Västmannagatan1
Box 131 34
103 03 STOCKHOLM
E-Post: kundtjanst@canoxa.se
Telefon: 08-1244 8288
Fax: 08-5511 8775

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem som du ha haft kontakt med.

Normalt är det VD som fungerar som Klagomålsansvarig. Bolagets riktlinjer för klagomålshantering liksom denna information finns tillgänglig på: www.38an.se och www.extralanet.se.

 

Missnöjd med vårt beslut
Om du efter prövning inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.
Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Klicka för att ladda ner dokument

Canoxa Capital AB:s riktlinjer för klagomålshantering